Quê hương > Tin tức > Industry News > Tổng quan về thị trường chăm s.....
Duyệt danh mục
face recognition temperature(7)
Hàng mới về(26)
sản phẩm nổi bật(12)
Máy quét dấu vân tay(23)
Thiết bị cầm tay đầu cuối dòng(14)
Thiết bị đầu cuối POS(5)
Chuỗi thời gian tham dự(14)
Dòng điều khiển truy cập(6)
Personal Security Protection(4)
Sales Promotion(35)
Door Lock series(11)
Dòng máy ảnh(11)
Explosion Models
Liên hệ
Điện thoại: + 86-23-67305242
Di động: + 86-13667681778
Email: info@hfcctv.com
Web: http: //www.hfteco.com/
Facebook: Công nghệ Huifan
Youtube: Công nghệ Huifan
Bây giờ liên hệ

Tin tức

Tổng quan về thị trường chăm sóc sức khỏe sinh trắc học

  • Tác giả:ZZ
  • Nguồn:ZZ
  • Phát hành vào ngày:2017-07-12
Sinh trắc học sẽ tiếp tục lái xe chuyển đổi công nghệ trong thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu nhằm tiết kiệm chi phí có ý nghĩa thông qua gian lận giảm và tăng làm việc hiệu quả, trong khi đồng thời cải thiện và mở rộng cung cấp chăm sóc cho bệnh nhân trong dài hạn.
Sinh trắc học nghiên cứu Group, Inc ước tính rằng toàn bộ thị trường toàn cầu cho các giải pháp sinh trắc học tại trường y tế sẽ đạt được khoảng 5 tỷ USD 2020. Sử dụng sinh trắc học sẽ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng cho công tác phòng chống gian lận y tế, hạn chế chi phí tại Hoa Kỳ, cùng với sự cần thiết để cải thiện sự riêng tư của bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe an toàn. Giải pháp có thể đáp ứng cả hai quy định và khả năng sử dụng nhu cầu sẽ lái xe tăng áp dụng cho cả hai chuyển giao chính phủ và tư nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ và khắp thế giới.